PSYKIATER MARIANNE HATLE

Jeg er utdannet lege med embetseksamen i medisin fra Universitetet i Oslo. Jeg har spesialisert meg i psykiatri i USA, og har både Amerikansk og Norsk godkjenning som spesialist i psykiatri.

Jeg har mange års erfaring som psykiater både i Norge og USA. Jeg har jobbet med et bredt spektrum av psykiatriske lidelser deriblant depresjon, angst, bipolare lidelser, og spiseforstyrrelser som anoreksi, bulimi og overspising.

headshot-light bkg.jpg

Lokaler på Fornebuporten Helsehus 

Adresse:

Widerøevn 5 

1364 Fornebu

TELEPSYKIATRI & KVELDS TIMER TILBYS

 

OM MEG

Over 20 år i klinisk praksis:

○ Privatpraksiserende psykiater på Vindern/ Telepsykiatri (2020)

○ Psykiater, Oasis Center for Mental Health, Poliklinisk psykiatri, Maryland USA (2019-2020)

○ Grunnlegger og leder, Spiseforstyrrelsesklinikken, Lysaker (2010-2019)

○ Psykiater, Leder for Spisefortyrrelsesbehandling på Volvat og Aleris, Oslo (2006-2010)

○ Overlege i psykiatri, Physicians Center for Weight Management and Eating Disorders, Maryland USA (2003-2006)

Utdannelse:

Oslo universitets sykehus, Embetseksamen, 1989

University of Maryland i Baltimore, MD, Spesialitet i psykiatri, 1997-2001

Klinisk spesialist:

Generell psykiatri i USA (2001), Norge (2006)

Hva er en psykiater? 

En psykiater er en lege som har spesialisert seg på utredning og behandling av psykiske sykdommer. Behandlingen kan bestå av mange komponenter, deriblant medisinering og terapi.

Hva er forskjellen på en psykolog og psykiater?

 

En psykiater har utdannelse i medisin, og kan derfor skrive ut medisiner. Spesialiteten innebærer også kunnskap og erfaring innenfor forskjellige terapiformer, slik at en psykiater kan både foreskrive medisiner og jobbe med terapi.

 

 • Medikamentell tilleggs behandling av de som går i terapi hos annen behandler

• Kombinert terapi med evt. medikamentell behandling 

 

Jeg tilbyr utredning og behandling av et bredt spektrum av psykiatriske lidelser, enten som:

TELEPSYKIATRI & KVELDS TIMER TILBYS

Prisliste

    50 minutters Utredningskonsultasjon kr 2200

 

     50 minutters Terapi med evt medikamentell behandling I kr 2200

   25 minutters Medikamentell oppfølgings timer I kr 1300

 

Behandlingen er privat. Ventetiden er derfor kort og du trenger ikke henvising, men man må betale for behandlingen selv.

 

BEHANDLING & PRISER 

TELEPSYKIATRI

HVA ER TELEPSYKIATRI?

Ved telepsykiatri bruker jeg samtaler som hovedverktøy, akkurat som i vanlige psykiatriske vurderinger. Vi møtes på nettet og vi ser og hører hverandre via videolink eller FaceTime. Telepsykiatri kan være et ønsket alternativ for mange grunnet flere hensyn.

ER TELEPSYKIATRI EFFEKTIVT?

Det er vitenskapelig bevis for at vurdering og behandling gjennom video samtale er like effektiv som vanlige psykiatriske vurderinger og behandlinger. Forholdet mellom pasient og terapeut er like god, og i noen tilfeller kan til og med foretrekkes telepsykiatri. Telepsykiatriske metoder er assosiert med høy samsvar og pasienttilfredshet.

ER DET NOE DIAGNOSER SOM DU IKKE KAN FÅ HJELP TIL?

Ja, tjenestene våre er ikke egnet for mennesker med rusproblemer, aktiv selvskadende oppførsel eller for de som er i en akutt krise og trenger akutt behandling. Nødhjelp kan søkes via nærmeste psykiatriske beredskapsavdeling eller 113.

FORDELER MED TELEPSYKIATRI

  • Unngå eksponering til Covid-19.

  • Høy kvalitet og kontinuitet.

  • Komfort og fleksibilitet. Øktene foregår i ditt eget hjem. Mulighet for timer på kvelden og i helgene.

  • Ingen lange ventetider. Du får en time innen få dager.

  • ​Reduserte kostnader for den enkelte som unngår reise, tap av inntekt, og  alt som regelmessige besøk til lege medfører.

  • Økt tilgjengelighet for mennesker som på grunn av psykiske/fysiske plager eller avstand til helsetjenester har problemer med å søke hjelp eller opprettholde terapeutisk kontakt. 

 

TIMEBESTILLING

Om du har spørsmål eller vil bestille time kan du ringe, sende sms, email eller bruke kontakt skjema under.

tlf. (+47)93258699  

Kontaktskjema